Ιστορικό αναθεωρήσεων της σελίδας «Αναστάσιος Βαλαμότης»

Από Μακεδονομάχοι

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουτάκια επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

  • τρέχουσαπροηγούμενη 11:39, 16 Νοεμβρίου 2023Evaglap συζήτηση συνεισφορέςμ 2.119 bytes +33 Αντικατάσταση κειμένου - «Κάρτσιου Βασιλείου, Ο Μακεδονικός Αγώνας στην Ανατολική Μακεδονία, Η μάχη της Δοβίστας (14 Ιουλίου 1907), Τα γεγονότα που συντάραξαν τα Δαρκανοχώρια και τις Σέρρες και έφεραν στα πρόθυρα του πολέμου Ελλάδα και Τουρκία, Εκδόσεις Ερωδιός<br/>» σε «Κάρτσιου Βασιλείου Σ., Ο Μακεδονικός Αγώνας στην Ανατολική Μακεδονία, Η μάχη της Δοβίστας (14 Ιουλίου 1907), Τα γεγονότα που συντάραξαν τα Δαρκανοχώρια και τις Σέρρες και έφεραν στα πρόθυρα του πολέμου Ελλάδα και Τουρκία, Εκδ...
  • τρέχουσαπροηγούμενη 16:43, 15 Νοεμβρίου 2023Evaglap συζήτηση συνεισφορέςμ 2.086 bytes 0 Αντικατάσταση κειμένου - «Το Μεγάλο Συναξάρι, Αφανείς γηγενείς Μακεδονομάχοι, χορηγός: Πέτρος Εμμ. Μάνος, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2011<br/>» σε «Το Μεγάλο Συναξάρι, Αφανείς γηγενείς Μακεδονομάχοι, Χορηγός: Πέτρος Εμμ. Μάνος, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2011<br/>»
  • τρέχουσαπροηγούμενη 20:21, 3 Μαΐου 2021Evaglap συζήτηση συνεισφορές 2.086 bytes +2.086 '''Βαλαμότης Αναστάσιος'''. Η ιδιότητα του στον αγώνα ήταν Οπλίτης.