Ιωάννου Κ. Χόλεβα και Αθανασίου Λ. Κορμάλη, Ίων Δραγούμης, Οι ιδέες και οι αγωνίες του, το έργο και η δολοφονία του, Εκδόσεις Πελασγός Ιωάννης Χρ. Γιαννάκενας.

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β001


Ιωάννου Κ. Χόλεβα και Αθανασίου Λ. Κορμάλη, Ίων Δραγούμης, Οι ιδέες και οι αγωνίες του, το έργο και η δολοφονία του, Εκδόσεις Πελασγός Ιωάννης Χρ. Γιαννάκενας.