Καραβίτη Ιωάννου, Μακεδονικός αγών (Απομνημονεύματα), Τόμος Α’ και Β’, Αθήνα 1994

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β006


Καραβίτη Ιωάννου, Μακεδονικός αγών (Απομνημονεύματα), Τόμος Α’ και Β’, Αθήνα 1994