Καραβίτη Ιωάννου, Μακεδονικός αγών (Απομνημονεύματα), Τόμος Β’, Αθήνα 1994

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β007


Καραβίτη Ιωάννου, Μακεδονικός αγών (Απομνημονεύματα), Τόμος Β’, Αθήνα 1994