Μαυρομάτη Θωμά, Αληθινοί ήρωες, τόμος Β', Ήρωες της Μακεδονίας, Εκδόσεις Έαρ

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β034


Μαυρομάτη Θωμά, Αληθινοί ήρωες, τόμος Β', Ήρωες της Μακεδονίας, Εκδόσεις Έαρ