Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Από τις εφημερίδες της εποχής, Ο Μακεδονικός Αγώνας 1903 - 1908, η ένοπλη φάση. Εκδόσεις Μένανδρος, Αθήνα 2016

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β051


Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Από τις εφημερίδες της εποχής, Ο Μακεδονικός Αγώνας 1903 - 1908, η ένοπλη φάση. Εκδόσεις Μένανδρος, Αθήνα 2016