Αναστασιάδη Γεωργίου – Χεκιμόγλου Ευάγγελος, Δημήτριος Γ. Δίγκας (1876 – 1974), Η ζωή και το έργο του πρώτου Μακεδόνα Υπουργού, University studio press

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β052


Αναστασιάδη Γεωργίου – Χεκιμόγλου Ευάγγελος, Δημήτριος Γ. Δίγκας (1876 – 1974), Η ζωή και το έργο του πρώτου Μακεδόνα Υπουργού, University studio press