Βάρδα – Τσόντου Γεωργίου, Ο Μακεδονικός Αγών, Ημερολόγιο 1907, Τόμος Β2’, Εισαγωγή – Επιμέλεια – σχόλια: Γεώργιος Πετσίβας, Εκδόσεις Πετσίβα

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β056


Βάρδα – Τσόντου Γεωργίου, Ο Μακεδονικός Αγών, Ημερολόγιο 1907, Τόμος Β2’, Εισαγωγή – Επιμέλεια – σχόλια: Γεώργιος Πετσίβας, Εκδόσεις Πετσίβα