Κουκλιάτη Γεωργίου, Το αρχείο οικογενείας Κώττα, Συμβολή στην ιστορία του χωριού Πετροκέρασα (Ραβνά) Χαλκιδικής κατά τον 19ο αιώνα, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β063


Κουκλιάτη Γεωργίου, Το αρχείο οικογενείας Κώττα, Συμβολή στην ιστορία του χωριού Πετροκέρασα (Ραβνά) Χαλκιδικής κατά τον 19ο αιώνα, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών