Γούναρη Βασίλη, Ο Μακεδονικός Αγώνας μέσα από τις φωτογραφίες του (1904 -1908), Εκδόσεις Έφεσος

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β075


Γούναρη Βασίλη, Ο Μακεδονικός Αγώνας μέσα από τις φωτογραφίες του (1904 -1908), Εκδόσεις Έφεσος