Σκενδέρη Κωνσταντίνου, Ο Βορειοηπειρωτικός αγών (1914), Ιστορία περιλαμβάνουσα εν πάση δυνατή λεπτομέρεια τα συμβάντα της Βορείου Ηπείρου, από της ιδρύσεως του Αλβανικού κράτους μέχρι της ανακαταλήψεως αυτής υπό της Ελλάδος (Οκτώβριος 1914), Εκδόσεις Πελασγός

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β082


Σκενδέρη Κωνσταντίνου, Ο Βορειοηπειρωτικός αγών (1914), Ιστορία περιλαμβάνουσα εν πάση δυνατή λεπτομέρεια τα συμβάντα της Βορείου Ηπείρου, από της ιδρύσεως του Αλβανικού κράτους μέχρι της ανακαταλήψεως αυτής υπό της Ελλάδος (Οκτώβριος 1914), Εκδόσεις Πελασγός