Ιω. Μεταξά, το προσωπικό του ημερολόγιο, τόμος πρώτος, επιμέλεια: Χρ. Χρηστίδης, εκδόσεις Γκοβοστής.

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β092


Ιω. Μεταξά, το προσωπικό του ημερολόγιο, τόμος πρώτος, επιμέλεια: Χρ. Χρηστίδης, εκδόσεις Γκοβοστής.