Βασδραβέλλη Ιωάννη, Ανέκδοτα έγγραφα περί του Μακεδονικού Αγώνος αφορώντα κυρίως εις τους Έλληνας οπλαρχηγούς των Κορεστίων Νταλίπη και Κύρου, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ003


Βασδραβέλλη Ιωάννη, Ανέκδοτα έγγραφα περί του Μακεδονικού Αγώνος αφορώντα κυρίως εις τους Έλληνας οπλαρχηγούς των Κορεστίων Νταλίπη και Κύρου, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών