Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), Σειρά εκδόσεων για την ιστορία των Σερρών, Αριστοτέλη Νικ. Σπυριδοπούλου, Ευριπίδης Μπακιρτζής, Ο αινιγματικός στρατηγός, Σέρρες 2019

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ004


Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), Σειρά εκδόσεων για την ιστορία των Σερρών, Αριστοτέλη Νικ. Σπυριδοπούλου, Ευριπίδης Μπακιρτζής, Ο αινιγματικός στρατηγός, Σέρρες 2019