Παναγιώτη Τζουμέρκα, ο Επίσκοπος Κίτρους Παρθένιος Βαρδάκας 1904‐1933, ο βιος και η δράση του, Συμβολή στην επισκοπική ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Μακεδονία

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ020


Παναγιώτη Τζουμέρκα, ο Επίσκοπος Κίτρους Παρθένιος Βαρδάκας 1904‐1933, ο βιος και η δράση του, Συμβολή στην επισκοπική ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Μακεδονία