Παπαδόπουλου Σ, Η κατάσταση της παιδείας το 1906 στην ύπαιθρο του Κάζα Θεσσαλονίκης: (Μια ανέκδοτη έκθεση του Δημητρίου Μ. Σάρρου), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ030


Παπαδόπουλου Σ, Η κατάσταση της παιδείας το 1906 στην ύπαιθρο του Κάζα Θεσσαλονίκης: (Μια ανέκδοτη έκθεση του Δημητρίου Μ. Σάρρου), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών