Μακεδόνος Τίτου, Νάκης Λίτσας, Αρχηγός Ελληνομακεδονικών σωμάτων, αγωνισθείς εις Μακεδονίαν υπό ψευδώνυμο «Νάκης Λίτσας» και πεσών την 7 Μαΐου εις την Οσνίτσανη της Μακεδονίας, Αθήναι 1906

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ042


Μακεδόνος Τίτου, Νάκης Λίτσας, Αρχηγός Ελληνομακεδονικών σωμάτων, αγωνισθείς εις Μακεδονίαν υπό ψευδώνυμο «Νάκης Λίτσας» και πεσών την 7 Μαΐου εις την Οσνίτσανη της Μακεδονίας, Αθήναι 1906