Δαρδαβέση Θεόδωρου, Γιατροί Μακεδονομάχοι – της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, Το θέμα, τεύχος 52

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ043


Δαρδαβέση Θεόδωρου, Γιατροί Μακεδονομάχοι – της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, Το θέμα, τεύχος 52