Χρήστου Δ. Βήττου Υποστρατήγου Ε. Α., Τα Γρεβενά στην Κατοχή και στο Ανταρτικό, Ιστορική Μελέτη Δεκαετίας 1940-1950, Εκδόσεις Art of text

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ044


Χρήστου Δ. Βήττου Υποστρατήγου Ε. Α., Τα Γρεβενά στην Κατοχή και στο Ανταρτικό, Ιστορική Μελέτη Δεκαετίας 1940-1950, Εκδόσεις Art of text