Τιμοθέου Χαλκιά αρχιμανδρίτου, Εκκλησία και κοινωνία στη Βέροια, Από την απελευθέρωση μέχρι την μετεμφυλιακή εποχή (1912-1958), Μεταπτυχιακή εργασία στο τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, τομέας ιστορίας, ειδίκευση εκκλησιαστικής ιστορίας, Θεσσαλονίκη 2011

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ045


Τιμοθέου Χαλκιά αρχιμανδρίτου, Εκκλησία και κοινωνία στη Βέροια, Από την απελευθέρωση μέχρι την μετεμφυλιακή εποχή (1912-1958), Μεταπτυχιακή εργασία στο τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, τομέας ιστορίας, ειδίκευση εκκλησιαστικής ιστορίας, Θεσσαλονίκη 2011