Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Από των αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερον, Έκδοσις Έκτη εικονογραφημένη μετά προσθηκών, σημειώσεων και βελτιώσεων επί τη βάσει των νεότατων πορισμάτων της ιστορικής ερεύνης, υπό Παύλου Καρολίδου, Εκδοτικός οίκος «Ελευθερουδάκης», α.ε. εν Αθήναις

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ052


Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Από των αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερον, Έκδοσις Έκτη εικονογραφημένη μετά προσθηκών, σημειώσεων και βελτιώσεων επί τη βάσει των νεότατων πορισμάτων της ιστορικής ερεύνης, υπό Παύλου Καρολίδου, Εκδοτικός οίκος «Ελευθερουδάκης», α.ε. εν Αθήναις