Ηπειρωτική εστία, Μηνιαία Επιθεώρησις εν Ιωαννίνοις, τεύχος 155ov — 156ov, Μάρτιος— Απρίλιος 1965, Ιωάννινα.

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ057


Ηπειρωτική εστία, Μηνιαία Επιθεώρησις εν Ιωαννίνοις, τεύχος 155ov — 156ov, Μάρτιος— Απρίλιος 1965, Ιωάννινα.