Της Αθηνάς Τζινίκου-Κακούλη. Φιλολόγου Η Μακεδόνισσα στο Θρύλο και στην Ιστορία (1453-1940 μ.Χ.) Θεσσαλονίκη 1992

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι019


Της Αθηνάς Τζινίκου-Κακούλη. Φιλολόγου Η Μακεδόνισσα στο Θρύλο και στην Ιστορία (1453-1940 μ.Χ.) Θεσσαλονίκη 1992