Ιστορικό αναθεωρήσεων της σελίδας «Ιστοσελίδα:Ι022»

Από Μακεδονομάχοι

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουτάκια επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

  • τρέχουσαπροηγούμενη 20:15, 3 Μαΐου 2021Evaglap συζήτηση συνεισφορές 1.652 bytes +1.652 https://yaunatakabara.blogspot.com/2013/10/blog-post_5.html | Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα: Ο Μακεδονικός Αγώνας στη περιοχή Δράμας. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΝ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008