Στεργ. Τριανταφυλλίδου Δημοδιδασκάλου, Περιοδική Έκδοσης του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Τεύχος 9ο, Φλώρινα 1958

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι024


Στεργ. Τριανταφυλλίδου Δημοδιδασκάλου, Περιοδική Έκδοσης του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Τεύχος 9ο, Φλώρινα 1958