Του Λάζαρου Α. Μέλλιου, ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΛΚΟΣ, ΕΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΛΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι034


Του Λάζαρου Α. Μέλλιου, ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΛΚΟΣ, ΕΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΛΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ