ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΑ (1905-1906). Από το Δραμινό Περιοδικό ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ, τεύχη 13,14, Δράμα 1989. Γεώργιος Χατζηκυριακού: Ο Μακεδόνας Επιθεωρητής Εκπαίδευσης των Σχολείων της Μακεδονίας στην Περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα.