Αρτιστόδημος Χρ. Ζάγκας (1932-2011, Πολύχρο), ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ, Ένα χωριό στη ροή της ιστορίας. Κοινότητα Πολυχρόνου, 1996

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι046


Αρτιστόδημος Χρ. Ζάγκας (1932-2011, Πολύχρο), ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ, Ένα χωριό στη ροή της ιστορίας. Κοινότητα Πολυχρόνου, 1996