ΚΟΙΝΟΤΗΣ Παγονερίου ΝΟΜΟΥ Δράμας. Ελληνική Μακεδονική Γη: Το πολυπαθές και μαρτυρικόν Παγονέριον Δράμας. Οι συνέπειες και τα αποτελέσματα του Βουλγαρικού Σχίσματος στα ντόπια μακεδονικά χωριά.

Από Μακεδονομάχοι