Πύργοι Δράμας. Ένα καθαρά Ελληνικό Μακεδονικό χωριό. ΤΟ ΧΩΡΙΟ TΩΝ ΑΓΝΩΝ. TO ΠΡΟΠΥΡΓΙΟ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ.

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι050


Πύργοι Δράμας. Ένα καθαρά Ελληνικό Μακεδονικό χωριό. ΤΟ ΧΩΡΙΟ TΩΝ ΑΓΝΩΝ. TO ΠΡΟΠΥΡΓΙΟ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ.