Της Αθηνάς Τζινίκου-Κακούλη, Η Μακεδόνισσα στο Θρύλο και την Ιστορία(1453-1940). Μακεδόνισσες στην Επανάσταση των Μακεδόνων το 1878. Καπετάν-Περιστέρα Κράκα

Από Μακεδονομάχοι