Μακεδονομάχοι - Μωραϊτης Μιχαηλ (καπεταν Κοδρος) Και Σπυριδων Φραγκοπουλος (καπεταν Ζογρας) (18-5-1905)

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι111


Μακεδονομάχοι - Μωραϊτης Μιχαηλ (καπεταν Κοδρος) Και Σπυριδων Φραγκοπουλος (καπεταν Ζογρας) (18-5-1905)