Ἀνθυπολοχαγός Ηλίας Ι. Δεληγιαννάκης (Σκρᾶ,19 Μαΐου 1918)

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι115


Ἀνθυπολοχαγός Ηλίας Ι. Δεληγιαννάκης (Σκρᾶ,19 Μαΐου 1918)