Στρατηγός Στυλιανός Γονατάς (15 Αὐγ.1876 – 29 Μαρ.1966)

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι116


Στρατηγός Στυλιανός Γονατάς (15 Αὐγ.1876 – 29 Μαρ.1966)