Μητροπολίτης Κορυτσάς Φώτιος Καλπίδης [1862 - 9 Σεπτεμβρίου 1906] - δολοφονήθηκε από αλβανούς κομιτατζήδες

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι124


Μητροπολίτης Κορυτσάς Φώτιος Καλπίδης [1862 - 9 Σεπτεμβρίου 1906 - δολοφονήθηκε από αλβανούς κομιτατζήδες]