Καψαμπέλης Βασίλειος: Ἴλαρχος, ἠρωικῶς πεσῶν στὴ μάχη τῶν Γιαννιτσῶν [20 Ὀκτωβρίου 1912]

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι125


Καψαμπέλης Βασίλειος: Ἴλαρχος, ἠρωικῶς πεσῶν στὴ μάχη τῶν Γιαννιτσῶν [20 Ὀκτωβρίου 1912]