Μακεδονικός Αγών και Μακεδόνες Αρχηγοί, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκη 2007, Μακεδονικός Αγώνας: Κρατερό Φλωρίνης. Ο Μακεδονομάχος Οπλαρχηγός Παύλος Ρακοβίτης

Από Μακεδονομάχοι