Της Αθηνάς Τζινίκου-Κακούλη, Γυναίκες στον Μακεδονικό Αγώνα: Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βεροίας, Η Μακεδόνισσα στο Θρύλο και στην Ιστορία (1453-1940 μ.Χ.), Θεσσαλονίκη 1992

Από Μακεδονομάχοι