ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΝΗ, Μακεδονική Γη: ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΑ (bul.Стру̀мица). O Μακεδονικός Αγώνας, η Απελευθέρωση και ο Εκπατρισμός των κατοίκων της., Μηνιαία Επιθεώρηση ΗΩΣ, 1960

Από Μακεδονομάχοι