Ο Μακεδονομάχος Απόστολος Σακκάς, από την Καμαρίνη Πρέβεζας, μέλος της ομάδας του οπλαρχηγού Φούφα

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι183


Ο Μακεδονομάχος Απόστολος Σακκάς, από την Καμαρίνη Πρέβεζας, μέλος της ομάδας του οπλαρχηγού Φούφα