Ο Μακεδονομάχος οπλαρχηγός Λάζαρος Κατοίλιας με το πρωτοπαλίκαρό του.

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι186


Ο Μακεδονομάχος οπλαρχηγός Λάζαρος Κατοίλιας με το πρωτοπαλίκαρό του.