Φωτογραφία του Κύπριου μακεδονομάχου Χατζηαντώνη Πούλαρου από τη Μόρφου.

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι190


Φωτογραφία του Κύπριου μακεδονομάχου Χατζηαντώνη Πούλαρου από τη Μόρφου.