Ιστορικό αναθεωρήσεων της σελίδας «Παναγιώτης Αποστόλου»

Από Μακεδονομάχοι

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουτάκια επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

  • τρέχουσαπροηγούμενη 22:33, 15 Νοεμβρίου 2023Evaglap συζήτηση συνεισφορέςμ 1.807 bytes +23 Αντικατάσταση κειμένου - «Χιόνη Κωνσταντίνου, Ο Μακεδονικός Αγώνας στο σαντζάκι της Δράμας, η πορεία του Μακεδονικού Αγώνα στις περιοχές Καβάλας – Δράμας και Θάσου, Εκδόσεις Ξυράφι<br/>» σε «Χιόνη Κωνσταντίνου Ι., Ο Μακεδονικός Αγώνας στο σαντζάκι της Δράμας, Η πορεία του Μακεδονικού Αγώνα στις περιοχές Καβάλας – Δράμας και Θάσου, Εκδόσεις Ξυράφι, Καβάλα 2015<br/>»
  • τρέχουσαπροηγούμενη 22:21, 3 Μαΐου 2021Evaglap συζήτηση συνεισφορές 1.784 bytes +1.784 '''Αποστόλου Παναγιώτης'''. Η ιδιότητα του στον αγώνα ήταν Οπλαρχηγός.