Εκδήλωση Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των Πέριξ «Η Καρτερία», Μια καθημερινή μέρα στο Μοναστήρι

Από Μακεδονομάχοι
Παρουσιάσεις:Π001


Εκδήλωση Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των Πέριξ «Η Καρτερία», Μια καθημερινή μέρα στο Μοναστήρι