Στέλλας Κουρμπάνα, Ο Δημήτριος Λάλλας (1844-1911) και ο Μακεδονικός Αγώνας. Από το Μακεδονικόν Εμβατήριον στον Μακεδονικό Παιάνα. Φιλαρμονική εταιρεία «Μάντζαρος», 2η Μουσικολογική Διημερίδα με θέμα Μουσική και Πολιτική, Αίθουσα Φ.Ε. «Μάντζαρος»

Από Μακεδονομάχοι
Παρουσιάσεις:Π002


Στέλλας Κουρμπάνα, Ο Δημήτριος Λάλλας (1844-1911) και ο Μακεδονικός Αγώνας. Από το Μακεδονικόν Εμβατήριον στον Μακεδονικό Παιάνα. Φιλαρμονική εταιρεία «Μάντζαρος», 2η Μουσικολογική Διημερίδα με θέμα Μουσική και Πολιτική, Αίθουσα Φ.Ε. «Μάντζαρος»