Ιστορικό αναθεωρήσεων της σελίδας «Σπυρίδων Ζούζουλας»

Από Μακεδονομάχοι

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουτάκια επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

  • τρέχουσαπροηγούμενη 20:33, 3 Μαΐου 2021Evaglap συζήτηση συνεισφορές 2.848 bytes +2.848 '''Ζούζουλας Σπυρίδων''' (1872 - ) Πήρε μέρος σαν Υπολοχαγός. Υπηρέτησε στο Υγειονομικό. Διετέλεσε Υπάλληλος Προξενείου Μοναστηρίου Πελαγονίας. Εργαστήκε σαν Ανθυποκτηνίατρος. Η ιδιότητα του στον αγώνα ήταν Πράκτορας Α' τάξεως.