Χρήστος (4)

Από Μακεδονομάχοι
Χρήστος (4)
α/α102384
ΌνομαΧρήστος
Πόλη καταγωγήςΨάνιτσα
Νομός καταγωγήςΠελαγονίας
Ημερομηνία θυσίας16 Φεβρουαρίου 1904
Εκκλησιαστικό ΑξίωμαΙερεύς


Χρήστος ( - Φεβρουαρίου 16, 1904) Διετέλεσε Ιερεύς.

Βιογραφικό

Φωτογραφίες


Βιβλιογραφία

1. (ΗΒ007) Κατάλογος των υπό των οργάνων του Βουλγαρικού Κομιτάτου δολοφονηθέντων Ορθοδόξων εν Μακεδονία και Θράκη κατά τα τελευταία πέντε έτη μετά παραρτήματος σχετικών τινών εγγράφων, Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Εν Κωνσταντινουπόλει 1904


Πηγές

Πηγές φωτογραφιών: