Γεώργιος Α΄: Ιστορικό αναθεωρήσεων

Από Μακεδονομάχοι

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουμπιά επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

16 Νοεμβρίου 2023

15 Νοεμβρίου 2023

  • τρέχουσαπροηγούμενη 19:5119:51, 15 Νοεμβρίου 2023Evaglap συζήτηση συνεισφορέςμ 3.080 bytes +27 Αντικατάσταση κειμένου - «Παπαφλωράτου Ιωάννη, Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού (1833 – 1949), Η δράση των I-VII Μεραρχιών Πεζικού, Νομική και χαρτογραφική παρουσίαση των γεγονότων, Τόμος Α’, Εκδόσεις Σακούλα<br/>» σε «Παπαφλωράτου Ιωάννη Σ., Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού (1833 – 1949), Η δράση των I-VII Μεραρχιών Πεζικού, Νομική και χαρτογραφική παρουσίαση των γεγονότων, Τόμος Α΄, Εκδόσεις Σακούλα Α.Ε., Αθήνα 2014<br/>»

6 Σεπτεμβρίου 2023

28 Αυγούστου 2023

30 Μαΐου 2021

3 Μαΐου 2021