Μακεδονομάχοι:Σχετικά

Από Μακεδονομάχοι

Η σελίδα αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής Μακεδονομάχων από μαρτυρίες, βιβλία και ιστοσελίδες.

Η προσπάθεια υποστηρίζεται από επιστήμονες Ιστορικούς, Πληροφορικούς, Φιλόλογους κ.α.

Τελεί υπό την ιστορική επίβλεψη του Συνταγματάρχη (ΜΧ) και Ιστορικού Παναγιώτη Σπυρόπουλου.

Μπορείτε τις παρατηρήσεις σας ή και τις προτάσεις να τις στέλνετε στο email: macedonian.fighters[at]gmail.com

Η διαχειρίστρια και αρθρογράφος της ιστοσελίδας

Ευαγγελία Κ. Λάππα

Μαθήτρια Β' Λυκείου

15 Μαΐου 2021