Ιστορικό αναθεωρήσεων της σελίδας «Ιωάννης Πανταζίδης»

Από Μακεδονομάχοι

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουτάκια επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

  • τρέχουσαπροηγούμενη 11:39, 15 Νοεμβρίου 2023Evaglap συζήτηση συνεισφορέςμ 2.469 bytes +74 Αντικατάσταση κειμένου - «Κολτσίδα Αντωνίου, Ιστορία του Μοναστηρίου της Πελαγονίας και των περιχώρων, Η εθνική και κοινωνική διάσταση, Συμβολή στην Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, Εκδόσεις Αδελφοί Κυριακίδη α.ε.» σε «Κολτσίδα Αντωνίου Μιχ., Ιστορία του Μοναστηρίου της Πελαγονίας και των περιχώρων, Η εθνική και κοινωνική διάσταση, Συμβολή στην Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, Εκδόσεις Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2003»
  • τρέχουσαπροηγούμενη 21:01, 3 Μαΐου 2021Evaglap συζήτηση συνεισφορές 2.395 bytes +2.395 '''Πανταζίδης Ιωάννης''' (1829 - 1900) Εργαστήκε σαν Φιλόλογος Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών..